Đăng Ký Thành Viên

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Vua Giày

Bước 1:

 Nhập chọn nút  “ ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ” ở góc phải trên trang web

 

Bưóc 2:

Nhập địa chỉ email đăng ký và mật khẩu

 

Bước 3 :

Nhấp chọn ” ĐĂNG KÝ ”

 

Bước 4:

Chọn “ TÀI KHOẢN” để nhập thông tin hoặc thay đổi mật khẩu (nếu có)

 

Bước 5 :

Nhập họ và tên vào các ô tương ứng sau đó chọn “LƯU THAY ĐỔI”

 

Bước 6 :

Chọn  ô “ ĐỊA CHỈ ”

 

Bước 7 :

Nhấp vào “THÊM” để thêm địa chỉ

 

Bước 8:

Nhập thông tin các ô thông tin tương ứng sau đó chọn “ LƯU ĐỊA CHỈ” đê hoàn thành việc đang ký tài khoản.